Project Description

Projekt
brand design / logotyp i komunikacja wizualna /

Klient
Mage Ware / platforma IT /

2015

Opracowanie logotypu i komunikacji wizualnej dla multimedialnej platformy Mage Ware.

Materiały będą głównie wykorzystywane w internecie przy sprzedaży produktów cyfrowych on-line.
Tematyką tej działalności są wtyczki, rozszerzenia i dodatki dla platformy Magento.

Branding
Mage Ware