Project Description

Realizacja logotypu firmowego wraz z opracowaniem spójnej komunikacji wizualnej.

W tym przypadku wyzwaniem było połączenie różnych dziedzin medycyny pod jednym znakiem graficznym. Naturalnie trzeba było odejść od typowych archaicznych znaków medycznych. Główny nacisk położony jest na “rodzinny” charakter tego biznesu.